15 Yàmén rén jiàn Yàlán rén taópǎo , tāmen yĕ zaì Yuēyē de xiōngdi yà bǐ shāi miànqián taópǎo jìn chéng . Yuēyē jiù huí Yēlùsǎlĕng qù le .