17 Yǒu rén gàosu Dàwèi , tā jiù jùjí Yǐsèliè zhòngrén guō Yuēdànhé , lái dào Yàlán rén nàli , yíng zhe tāmen bǎi zhèn . Dàwèi jì bǎi zhèn gōngjī Yàlán rén , Yàlán rén jiù yǔ tā dǎzhàng .