3 Jiāng chéng lǐ de rén là chūlai , fàng zaì jū xià , huò tiĕ pá xià , huò tiĕ fǔ xià ( huò zuò jiàng tāmen yòng jū , huò yòng dá liángshi de tiĕ qì , huò yòng tiĕ fǔ zuò gōng ) , Dàwèi dāi yà mén gè chéng de jūmín dōu shì rúcǐ . qí hòu Dàwèi hé zhòng jūn dōu huí Yēlùsǎlĕng qù le .