5 Yòu yǔ Fēilìshì rén dǎzhàng . Yáĕr de érzi yī lè Hānán shā le Jiātè rén gē Lìyà de xiōngdi là hā mǐ . zhè rén de qiāng gǎn cū rú zhī bù de jī zhóu .