6 Yòu zaì Jiātè dǎzhàng . nàli yǒu yī gè shēnliang gāo dà de rén , shǒu jiǎo dōu shì liù zhǐ , gōng yǒu èr shí sì gè zhítou , tā yĕ shì wĕirén de érzi .