12 Huò sān nián de jīhuāng . huò baì zaì nǐ dírén miànqián , beì dírén de dāo zhuī shā sān gè yuè . huò zaì nǐ guó zhōng yǒu Yēhéhuá de dāo , jiù shì sān rì de wēnyì , Yēhéhuá de shǐzhĕ zaì Yǐsèliè de sì jìng shīxíng huǐmiè . xiànzaì nǐ yào xiǎng yī xiǎng , wǒ hǎo huí fù nà chāi wǒ lái de .