13 Nǐ ruò jǐn shǒu zūnxíng Yēhéhuá jiè Móxī fēnfu Yǐsèliè de lǜ lì diǎnzhāng , jiù dé hēng tōng . nǐ dāng gāngqiáng zhuàng dǎn , búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng .