29 Bìng guǎnlǐ chénshèbǐng , sù jì de xì miàn , huò wú jiào baóbǐng , huò yòng pán kǎo , huò yòng yóu tiaóhe de wù , yòu guǎnlǐ gèyàng de shēngdǒu chĕ dù .