3 Yé dù dùn de érziJīdàlì , xī lì , Yéshāiyà , Hāshābǐyǎ , Mǎtātíyǎ , Shìmĕi gòng liù rén , dōu guī tāmen fùqin Yédùdùn zhǐjiào , tán qín , chàng gē , chēngxiè , sòngzàn Yēhéhuá .