21 Tā hā de érzi shì Sǎbá . Sǎbá de érzi shì shū Tílā . Yǐfǎlián yòu shēng Yǐxiè , yǐ liè . zhè èr rén yīnwei xià qù duó qǔ Jiātè rén de shēngchù , beì bĕn dì de Jiātè rén shā le .