11 Wǒ fùqin shǐ nǐmen fù chóng è , wǒ bì shǐ nǐmen fù gèng chóng de è . wǒ fùqin yòng biān zǐ zé dá nǐmen , wǒ yào yòng xiēzi biān zé dá nǐmen .