4 Nǐ fùqin shǐ wǒmen fù chóng è zuò kǔ gōng , xiànzaì qiú nǐ shǐ wǒmen zuò de kǔ gōng fù de zhòng è qīngsōng xiē , wǒmen jiù shìfèng nǐ .