14 Shì dàn zhīpaì yī gè fùrén de érzi . tā fùqin shì Tuīluó rén , tā shàn yòng jīn , yín , tóng , tiĕ , shí , mù , hé zǐse , lán sè , zhūhóngsē xiàn yǔ xì má zhìzào gè wù , bìng jīng yú diāokè , yòu néng xiǎng chū gèyàng de qiǎo gōng . qǐng nǐ paì déng zhè rén , yǔ nǐde qiǎo jiàng hé nǐ fǔ , wǒ zhǔ Dàwèi de qiǎo jiàng yītóng zuò gōng .