12 Wáng yǔ Yéhéyédà jiāng yínzi jiāo gĕi Yēhéhuá diàn lǐ bàn shì de rén , tāmen jiù gù le shí jiàng , mùjiang zhòng xiū Yēhéhuá de diàn , yòu gù le tiĕ jiàng , tóng jiàng xiūlǐ Yēhéhuá de diàn .