21 Zaì Yēlùsǎlĕng de Yǐsèliè rén dàdà xǐlè , shǒu Chújiàojié qī rì . Lìwèi rén hé jìsī yòng xiǎng liàng de yuè qì , rì rì sòngzàn Yēhéhuá .