22 Xīxījiā wèi laó yīqiè shàn yú shìfèng Yēhéhuá de Lìwèi rén . yúshì zhòngrén chī jié yán qī rì , yòu xiàn píngān jì , qiĕ xiàng Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén rèn zuì .