14 Cǐ hòu , Mǎnáxī zaì Dàwèi chéng waì , cóng gǔ neì Jīxùn xībiān zhídào yú ménkǒu , jiànzhù chéngqiáng , huánrǎo éfĕilè , zhè qiáng zhú dé shén gāo . yòu zaì Yóudà gè jiāngù chéng neì shèlì yǒnggǎn de jūnzhǎng .