24 Nǐde mín Yǐsèliè ruò dé zuì nǐ , baì zaì chóudí miànqián , yòu huí xīn zhuǎn yì chéngrèn nǐde míng , zaì zhè diàn lǐ xiàng nǐ qíqiú dǎogào ,