38 Tāmen ruò zaì lǔ dào zhī dì jìnxīn jìn xìng guī fù nǐ , yòu xiàng zìjǐ de dì , jiù shì nǐ cìgĕi tāmen lièzǔ zhī dì hé nǐ suǒ xuǎnzé de chéng , bìng wǒ wèi nǐ míng suǒ jiànzào de diàn dǎogào ,