20 Wǒ jiù bìjiāng Yǐsèliè rén cóng wǒ cìgĕi tāmende dì shang bá chū gēn lái , bìngqiĕ wǒ wèi jǐ míng suǒ fēnbié wèi shèng de diàn yĕ bì shĕ qì bù gù , shǐ tā zaì wàn mín zhōng zuò xiào tán , beì jīqiào .