13 Yòu zūn zhe Móxī de fēnfu zaì ānxīrì , yuè shuò , bìng yī nián sān jié , jiù shì Chújiàojié , qī qī jié , zhù péng jié , xiàn mĕi rì suǒ dāng xiàn de jì .