9 Wéiyǒu Yǐsèliè rén , Suǒluómén bú shǐ tāmen dāng núpú zuò gōng , nǎi shì zuò tāde zhànshì , jūnzhǎng de Tǒng lǐng , chē bīng zhǎng , mǎ bīng zhǎng .