11 Wáng yòng tán xiāng mù wèi Yēhéhuá diàn hé wánggōng zuò tái , yòu wèi gē chàng de rén zuò qín sè . Yóudà dì cónglái méiyǒu jiàn guō zhèyàng de .