21 Hādá zaì Āijí tīngjian Dàwèi yǔ tā lièzǔ tóng shuì , yuán shuaì Yuēyē yĕ sǐ le , jiù duì fǎlǎo shuō , qiú wáng róng wǒ huí bĕn guó qù .