15 Wáng bù kĕn yīcóng bǎixìng , zhè shì nǎi chūyú Yēhéhuá , wéi yào yìngyàn tā jiè Shìluó rén Yàxīyǎ duì ní bā de érzi Yéluóbōān suǒ shuō de huà .