8 Wáng què búyòng lǎo nián rén gĕi tā chū de zhǔyì , jiù hé nàxiē yǔ tā yītóng zhǎngdà , zaì tā miànqián shì lì de shàonián rén shāngyì ,