31 Luóbōān yǔ tā lièzǔ tóng shuì , zàng zaì Dàwèi chéng tā lièzǔ de fùndì lǐ . tā mǔqin míng jiào Námǎ , shì Yàmén rén . tā érzi yà bǐ yāng ( yòu míng Yàbǐyǎ ) jiēxù tā zuò wáng .