4 Ránér Yēhéhuá tāde shén yīn Dàwèi de yuángù , réng shǐ tā zaì Yēlùsǎlĕng yǒu dēng guāng , jiào tā érzi jiēxù tā zuò wáng , jiān lì Yēlùsǎlĕng .