21 Yǐlìshā jiù líkāi tā huí qù , zǎi le yī duì niú , yòng tào niú de qìjù zhǔ ròu gĕi mín chī , suíhòu jiù qǐshēn gēnsuí Yǐlìyà , fúshì tā .