17 Mǐ gāi yǎ shuō , wǒ kànjian Yǐsèliè zhòng mín sǎn zaì shān shàng , rútóng méiyǒu mùrén de yáng qún yìbān . Yēhéhuá shuō , zhè mín méiyǒu zhǔrén , tāmen kĕyǐ píng píngān ān dì gè guī gè jiā qù .