8 Xīlán dǎfa rén qù jiàn Suǒluómén , shuō , nǐ chāiqiǎn rén xiàng wǒ suǒ tí de nà shì , wǒ dōu tīngjian le . lún dào xiāng bǎi mù hé sōng mù , wǒ bì zhào nǐde xīnyuàn ér xíng .