22 Wéiyǒu Yǐsèliè rén , Suǒluómén bú shǐ tāmen zuò núpú , nǎi shì zuò tāde zhànshì , chénpú , Tǒng lǐng , jūnzhǎng , chē bīng cháng , mǎ bīng cháng .