10 Yǐlìyà shuō , nǐ suǒ qiú de nán dé . suīrán rúcǐ , wǒ beì jiē qù líkāi nǐde shíhou , nǐ ruò kànjian wǒ , jiù bì dé zhe . bù rán , bì dé bù zhe le .