19 Xīxījiā duì Yǐsaìyà shuō , nǐ suǒ shuō Yēhéhuá de huà shén hǎo . ruò zaì wǒde nián rì zhōng yǒu taìpíng hé wĕngù de jǐngkuàng , qǐbù shì hǎo ma .