11 Yòu jiāng Yóudà liè wáng zaì Yēhéhuá diàn mén páng , taì jiān Nádān mǐ lè kàojìn yóu láng de wūzi , xiàng rìtou suǒ xiàn de mǎ feì qù , qiĕ yòng huǒ fùnshāo rì chē .