34 Fǎlǎo ní gē lì Yuēxīyà de érzi Yǐlìyàjìng jiēxù tā fùqin Yuēxīyà zuò wáng , gĕi tā gǎi míng jiào yuē yǎ jìng , què jiāng yuē hā sī daì dào Āijí , tā jiù sǐ zaì nàli .