39 Yǒu yī gèrén qù dào tiānyĕ qiā caì , yùjiàn yī kē yĕ guā téng , jiù zhāi le yī dōu yĕ guā huí lái , qiē le gé zaì aó shāng de guō zhōng , yīnwei tāmen bù zhīdào shì shénme dōngxǐ .