18 Dírén xià dào Yǐlìshā nàli , Yǐlìshā dǎogào Yēhéhuá shuō , qiú nǐ shǐ zhèxie rén de yǎnmù hūn mí . Yēhéhuá jiù zhào Yǐlìshā de huà , shǐ tāmende yǎnmù hūn mí .