17 Bùkĕ lù le fùrén de xiàtǐ , yòu lù tā nǚér de xiàtǐ , yĕ bùkĕ qǔ tā sūnnǚ huò shì waìsūn nǚ , lù tāmen de xiàtǐ , tāmen shì gǔròu zhī qīn , zhè bĕn shì dà è .