10 Bùkĕ zhāi jìn pútaóyuán de guǒzi , yĕ bùkĕ shí qǔ pútaóyuán suǒ diào de guǒzi , yào liú gĕi qióngrén hé jìjū de . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .