10 Dì wǔ shí nián , nǐmen yào dàng zuò shèng nián , zaì biàn dì gĕi yīqiè de jūmín xuāngào zìyóu . zhè nián bì wéi nǐmen de xǐ nián , gèrén yào guī zìjǐ de chǎnyè , gè guī bĕn jia .