11 Dì wǔ shí nián yào zuòwéi nǐmen de xǐ nián . zhè nián bùkĕ gēngzhòng , dì zhōng zì zhǎng de , bùkĕ shōugē , méiyǒu xiūlǐ de pútàoshù yĕ bùkĕ zhāi qǔ pútào .