We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Tán shàng de huǒ yào zaì qí shàng chángcháng shāo zhe , bùkĕ xī miè . jìsī yào mĕi rì zǎochen zaì shàngmian shāo chái , bìng yào bǎ Fánjì bǎi zaì tán shàng , zaì qí shàng shāo píngān jì shēng de zhīyóu .