21 Yòng shuǐ xǐ le zàng fǔ hé tuǐ , jiù bǎ quán yáng shāo zaì tán shàng wéi xīnxiāng de Fánjì , shì xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .