13 Nǐ jīnyè zaì zhèlǐ zhù sù , míng zǎo tā ruò kĕn wèi nǐ jǐn qīnshǔ de bĕn fēn . jiù yóu tā ba . tǎngruò bù kĕn , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , wǒ bì wèi nǐ jǐn le bĕn fēn , nǐ zhǐguǎn tǎng dào tiān liàng .