Lùdéjì 3:14

14 Lùdé biàn zaì tā jiǎo xià tǎng dào tiān kuaì liàng . rén bǐcǐ bùnéng biàn rèn de shíhou jiù qǐlai le . Bōesī shuō , bùkĕ shǐ rén zhīdào yǒu nǚzi dào cháng shàng lái .