24 Wūguǐ lí le rénshēn , jiù zaì wú shuǐ zhī dì , guò lái guò qù , xúnqiú ānxiē zhī chù . jì xún bù zhaó , biàn shuō , wǒ yào huí dào wǒ suǒ chūlai de wū lǐ qù .