33 Méiyǒu rén diǎn dēng fàng zaì dìyìnzi lǐ , huò shì dǒu dǐ xià , zǒngshì fàng zaì dēngtái shàng , shǐ jìnlái de rén kān dé jiàn liàngguāng .