19 Yòu ná qǐ bǐng lái zhù xiè le , jiù bò kāi dìgĕi tāmen , shuō , zhè shì wǒde shēntǐ , wèi nǐmen shĕ de . nǐmen yĕ yīngdāng rúcǐ xíng , wèi de shì jìniàn wǒ .