11 Zaìzhĕ , nǐmen xiǎodé xiànjīn jiù shì gāi chèn zǎo shuì xǐng de shíhou , yīnwei wǒmen déjiù , xiànjīn bǐ chū xìn de shíhou gēng jìn le .